★★★★★ 4.8/5 ŚREDNIA OCENA GOŚCI

Przystań Dobrego Rozwoju – turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży

Pomagamy dzieciom i młodzieży z różnymi zaburzeniami osiągnąć najlepsze efekty terapii. Organizujemy kompleksowe turnusy rehabilitacyjne prowadzone przez doświadczonych terapeutów w komfortowym i przyjaznym dzieciom ośrodku w Cieplicach.

Dla kogo?

Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne dzieci i młodzież, która wymaga działań terapeutycznych, pedagogicznych, profilaktycznych i diagnostycznych ze względu na:

– zaburzenia neurologiczne ( zespoły genetyczne, mózgowe porażenie dziecięce, asymetria, nieprawidłowe napięcia mięśniowe), powypadkowe

  zaburzenia  rozwojowe (spektrum autyzmu, afazja, mutyzm)

– zaburzenia integracji odruchów wczesnodziecięcych

– zaburzenia integracji sensorycznej (nadwrażliwość, podwrażliwość, obronność dotykowa)

– wybiórczość pokarmową

– zaburzenia emocjonalne

– zespół nadpobudliwości psychoruchowej

– zaburzenia mowy, opóźnienia rozwoju mowy

– niepełnosprawność intelektualną

– trudności szkolne i społeczne

Co oferujemy?

– holistyczne i indywidualne podejście do każdego pacjenta

– interdyscyplinarny i doświadczony zespół terapeutów

– indywidualną kwalifikację do zabiegów przez lekarza neurologa dziecięcego oraz zespołu specjalistów

– 4 godziny terapii indywidualnej dziennie dobranej do  potrzeb dziecka realizowanej przez następujących specjalistów 

 • Osteopatę
 • Dietetyka
 • Fizjoterapeutów, specjalistów metod: NDT Bobath, Vojty
 • Terapeutów ręki i stopy (innowacyjna metoda jedyna w Polsce, w której dziecko nie pracuje przy stoliku) 
 • Arteterapeutów sensoryczno – motorycznych  (autorska metoda usprawniająca Arteterapia Sensoryczno – Motoryczna ©  która bazuje na holistycznym, a jednocześnie indywidualnym podejściu do dziecka)
 • Neurologopedów
 • Specjalistę obronności dotykowej
 • Specjalistów wybiórczości pokarmowej

– 1 godzinę zajęć  grupowych dziennie    gry i zabawy ruchowe, terapia zajęciowa, warsztaty kulinarne

– edukację żywieniową dla opiekunów realizowaną indywidualnie ( 1 godzina/ turnus)

– zajęcia integrujące grupę – wspólne ognisko, spotkania wieczorne

– zakwaterowanie w komfortowych 2 osobowych pokojach z łazienkami

zakwaterowanie w komfortowych 2 osobowych pokojach z łazienkami – istnieje możliwość zakwaterowania 2 opiekunów – koszt pobytu drugiego opiekuna ustalany jest indywidualnie. 6 noclegów od niedzieli do soboty włącznie

– pełne wyżywienie ( 6 śniadań, 5 obiadów, 6 kolacji), jeśli dziecko lub opiekun ma indywidualne wymagania żywieniowe do każdego dnia wyżywienia doliczamy 50 zł

Na koniec turnusu każdy uczestnik otrzyma indywidualne zalecenia, opracowane przez lekarza neurologa i zespół specjalistów, którzy pracowali z dzieckiem.

Gdzie?

Turnusy odbywają się w komfortowym ośrodku Idar Apartamenty przystosowanym do potrzeb dzieci oraz osób niepełnosprawnych, położonym w malowniczym miejscu w pobliżu Term Cieplickich  i Parku Zdrojowego . Ośrodek znajduje się w cichym i zielonym otoczeniu ogrodu z wiekowymi drzewami, skałkami oraz pięknym widokiem na panoramę Karkonoszy

Każda terapia prowadzona jest w indywidualnej Sali, aby zapewnić maksimum komfortu pracy.

W pokoju zakwaterowany jest opiekun (opiekunowie) z dzieckiem, każdy pokój posiada własną łazienkę . W budynku jest winda, pokoje i łazienki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oprócz gabinetów terapeutycznych ośrodek posiada jadalnię, świetnie wyposażoną salę gimnastyczną, miejsce na grill i ognisko, bezpłatny parking.

Zarówno terapia, jak i noclegi są w tym samym budynku, ale jednocześnie położenie stwarza możliwość przebywania na świeżym powietrzu, spacerów oraz korzystania z pobliskich Term Cieplickich, Parku Zdrojowego oraz szlaków górskich http://idar.pl/atrakcje-w-okolicy/

Co nas wyróżnia?

 • Na każdego uczestnika patrzymy holistycznie
 • Mamy zespół doświadczonych terapeutów
 • Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie, dostosowując terapię do jego potrzeb, ustalając najkorzystniejszy schemat przy udziale lekarza neurologa i zespołu specjalistów
 • Po zakończonym turnusie uczestnik otrzymuje zalecenia, sporządzone przez zespół terapeutów do dalszej pracy
 • Po zabiegach terapeutycznych pozostawiamy czas na wypoczynek, aby dziecko mogło się zregenerować. Czas wolny pozwoli także Państwu w miarę możliwości korzystać z uroków lokalizacji naszego ośrodka i bliskości natury.
 • Lokalizacja ośrodka oraz dostępność ogrodu korzystnie wpływa na samopoczucie zarówno naszych pacjentów, jak i opiekunów.

Nasz zespół

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wydziału Nauk Pedagogicznych na kierunku Pedagogika Zdrowia z Arteterapią oraz Pedagogika Specjalna ze specjalnością Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Certyfikowany arteterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki I, II stopnia, diagnosta “KORP”, wykładowca, szkoleniowiec.

Autorka metody usprawniającej dla dzieci Arteterapia sensoryczno-motoryczna© oraz autorskich warsztatów dla dzieci Plastykolandia©. Założycielka Poradni Wieloprofilowego Usprawniania Paulina Sochań.

Edukatorka, prowadząca szkolenia Arteterapia Sensoryczno-Motoryczna oraz Terapia ręki z diagnozą. Celem szkoleń jest nie tylko przekazanie jak największej ilości praktycznej wiedzy dotyczącej pracy z dziećmi nieneurotypowymi, wyjaśnienie sposobu funkcjonowania dzieci z poszczególnymi zaburzeniami, ale także nabycie umiejętności dostosowania metod pracy do danego spektrum.

Obszary zainteresowań zawodowych to Spektrum Autyzmu, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Afazja, Mutyzm, Integracja Sensoryczna, Arteterapia, Terapia Ręki i Stopy.

Posiada ponad 12- letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z dziećmi, ponad 18 000 zrealizowanych godzin zajęć z dziećmi i zużyte 2 tony mąki ziemniaczanej podczas zajęć.

 

Kursy i szkolenia:
* 24.11.2020 „Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu”. Program „Marchewkowe pole”
* 20.11.2020 Okiem psychiatry: zaburzenia zachowania i emocji dzieci – cz.1
* Zaburzenia hiperkinetyczne, opozycyjno-buntownicze, zaburzenia funkcjonowania społecznego
* 28.06.2020 uzyskanie uprawnień do wykorzystania modułu KOPR – Programy Terapii dla dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, w programie komputerowym KomKOD
* 5-7.06.2020 „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.II” Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
* 6-8.03.2020 „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.I” Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej
* 11-12.01.2020 „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji? moduł II

https://www.facebook.com/PoradniaPaulinaSochan

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, Uniwersytecie Wrocławskim, a także Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS).

Filolog języka polskiego, logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqa M.S.”, terapeuta metody Warnkego, terapeuta Neuroflow, provider Johansena, terapeuta metody miofunkcjonalnej, terapeutka ręki, terapeuta Empathy Dolls, szkoleniowiec i wykładowca.

Jest diagnostą:

 • MFDR- Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej
 • Diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju. Profil edukacyjny PEP-R
 • KORP – Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka
 • KOLD – Kart Oceny Logopedycznej Dziecka
 • Narzędzia M-CHAT-R/F
 • KOZE- Kart Oceny Zachowania i Emocji Dziecka
 • KOSF- Kart Oceny Słuchu Fonemowego
 • Zaburzeń przetwarzania słuchowego

W pracy zawodowej szczególny nacisk kładzie na wczesne i wieloaspektowe zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym u dzieci, w związku z tym zajmuje się nie tylko całościową diagnozą dziecka, ale również terapią dzieci z trudnościami rozwojowymi, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy o różnym tle. Szczególnie jednak skupia się na diagnozie i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Ukończyła liczne szkolenia z zakresu:

 • pracy z afazją i opóźnionym rozwojem mowy,
 • pracy z dzieckiem z ASD,
 • zaburzeń karmienia,
 • terapii ręki,
 • pedagogiki Marii Montessori,
 • programu MNRI dr S. Masgutovej, m.in. Integracja odruchów ustno-twarzowych, integracja odruchów wzrokowo-słuchowych.

https://www.facebook.com/Sylwia-Przondo-neurologopeda-110916920295096

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wydziału Nauk Pedagogicznych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pedagog specjalny, arteterapeuta sensoryczno-motoryczny ©, terapeuta ręki I, II stopnia, terapeuta zajęciowy, koordynator projektów dla dzieci z niepełnosprawnością.

Pracuje w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich we Wrocławiu.

Obszary zainteresowań zawodowych to spektrum autyzmu, integracja odruchów wczesnodziecięcych, zaburzenia czucia głębokiego oraz nadwrażliwość dotykowa i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka.

Kursy i szkolenia:

* 11.2021 Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. II, Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutowej

* 01.2021 Terapia ręki z diagnozą. Poradnia Wieloprofilowego UsprawnianiaPaulina Sochań

* 10.2020 Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I, Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutowej

* 03.2019 Terapia neurotaktylna cz.I, Międzynarodowy Instytut dr SvetlanyMasgutowej

* 10.2018 Arteterapia sensoryczno-motoryczna cz. I, Poradnia Wieloprofilowego Usprawniania Paulina Sochań

* 12.2018 Arteterapia sensoryczno-motoryczna cz. II, Poradnia Wieloprofilowego Usprawniania Paulina Sochań

* 10.2018 Terapia ręki I i II stopnia w ujęciu globalnym, Tutor

https://www.facebook.com/TerapiaBeataMiazga

Dietetyk, specjalista psychodietetyki, edukator żywieniowy,  specjalista wybiórczości pokarmowej.

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Biologia, podyplomowych studiów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Dietetyka w Chorobach Wewnętrznych i Metabolicznych oraz podyplomowych studiów na kierunku Psychodietetyka na SWPS we Wrocławiu .

Absolwentka stażu w Instytucie Psychodietetyki we Wrocławiu. Od lat związana z branżą medyczną.

Dietetyka to nie tylko jej zawód, ale także pasja od wielu lat. Pracując z pacjentami zrozumiała, że temat ten jest zagadnieniem niezwykle złożonym i dotyczy nie tylko sfery odżywiania, ale także sfery psychologicznej. Jedzenie jest nie tylko czynnością fizjologiczną, związaną z zaspokajaniem głodu. Służy ono również realizowaniu potrzeb psychicznych i społecznych człowieka. Jedzenie może pełnić wiele funkcji, co przekłada się na wybory żywieniowe pacjenta. 

Uważa, że na kwestię odżywiania pacjenta, w zdrowiu czy też w chorobie, należy spojrzeć holistycznie i nie tylko skomponować najlepszy plan żywieniowy, ale także poznać przyczyny i mechanizmy nieprawidłowości, zrozumieć motywację pacjenta lub jej brak oraz pokazać jak wdrożyć w życie zalecenia dietetyka. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na procesie zmiany nawyków żywieniowych i zachowań zdrowotnych, psychologii jedzenia oraz motywacji. Jest wsparciem dla osób, u których zmiana diety może mieć istotne znaczenie (redukcja masy ciała, choroby metaboliczne, schorzenia układu pokarmowego, nietolerancje pokarmowe). Program żywieniowy dopasowuje zawsze do indywidulanych potrzeb pacjenta na podstawie wcześniej zlecanych badań, stylu życia, preferencji żywieniowych i sytuacji ekonomicznej.

Uważa, ze nie ma uniwersalnej metody, każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnych rozwiązań. Nieustannie się szkoli i poszerza swoje kompetencje.

Jej motto zawodowe: “Właściwe odżywianie będzie medycyną jutra.” – Linus Paulin

https://www.facebook.com/CentrumMedycynyOsteoMedical

Dyplomowany osteopata, mgr fizjoterapii

Absolwent  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na  kierunku Fizjoterapia oraz  5-letnich podyplomowych studiów na Akademii Osteopatii (filia renomowanej szkoły OSD – Osteopathie Schule Deutschland)  zakończonych uzyskaniem  tytułu D.O. (Dyplomowany Osteopata).

Kierując się nadrzędną zasadą osteopatii traktuje ciało jako integralną całość, w której zachodzą powiązane ze sobą procesy. W pacjencie szuka zdrowia, a nie choroby. Koncentruje się na wspomaganiu naturalnej zdolności organizmu człowieka  do samoleczenia. Patrzy na pacjenta holistycznie skupiając się nie na objawach, ale przede wszystkim na przyczynach dolegliwości. W pracy  wykorzystuje rozległą  wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Poprzez metody manualne  pracując nad ruchomością tkanek, zmniejsza ich ból i napięcie, poprawia przepływ żylno-limfatyczny oraz dąży do osiągnięcia balansu w zaburzonych narządach.

Stosowane przez niego techniki są skuteczne oraz bezpieczne dla pacjenta. Są to: terapia czaszkowo-krzyżowa, bezpieczne mobilizacje i manipulacje struktur całego ciała takich jak mięśnie, powięzi, stawy, kości, a także narządy wewnętrzne, układ nerwowy, krwionośny, czy limfatyczny.

Jest ciepłym, empatycznym człowiekiem, nawiązującym doskonały kontakt z pacjentami. Pozostaje z nimi w bliskich relacjach, dobro pacjenta jest dla niego najważniejsze.

Nieustannie się szkoli i doskonali swoją wiedza i kompetencje. Bierze udział w kongresach naukowych zarówno w kraju jak i za granicą.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • A Fluidic Approach to the Treatment of Fascia (Terapia powięziowa w ujęciu płynowym) – Jane Eliza Stark D.O.M.P. MS, D.Sc.O. – Wrocław 2018
 • 10 Międzynarodowe i Interdyscyplinarne Sympozjum Osteopatyczne„ Powięź w Osteopatii ” – Berlin 2013
 • Osteopatyczne Techniki Funkcjonalne – Michel Renier D.O. – Wrocław 2009

Więcej o Dariuszu Jasińskim: https://osteomedical.pl

Terminy turnusów

31.01 - 05.02.2022

21.02 - 26.02.2022

28.03 - 02.04.2022

25.04 - 30.04.2022

23.05 - 28.05.2022

27.06 - 02.07.2022

25.07 – 30.07.2022

26.09 – 01.10.2022

24.10 – 29.10.2022

28.11 – 03.12.2022

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu! 

Telefon: +48 733372563

Adres e-mail: przystan@idar.pl

Cennik

Cena turnusu: 4950 zł

Cena zawiera – 5 dni terapii dla uczestnika – od poniedziałku do piątku – 6 noclegów (przyjazd w niedzielę, wyjazd w sobotę rano) dla uczestnika i opiekuna – pełne wyżywienie ( 6x kolacja, 5xobiad; 6x śniadanie) dla uczestnika i dla opiekuna Każda dodatkowa osoba, która nie bierze udziału w terapii to 200 zł za dobę (nocleg plus pełne wyżywienie).

Warunkiem rezerwacji jest wpłata 30% zaliczki (1500 zł) najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu. W ostatecznej kwalifikacji uczestnika na turnus liczy się kolejność zgłoszeń i rezerwacji .

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny ze zwrotem wszelkich kosztów.